۱۳۹۰ تیر ۸, چهارشنبه

متن بروشور


متن بروشور "سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز"
  امیر راد

پرفورمنس یا هنر اجرا فرآیند پدید آمدن اثر است، رویدادی است معناساز در ذهن مخاطب، کنش اجراگر است در بستر زمان و مکانی معلوم در پی‌ برساختن معنا. رخدادی است تعاملی میان اجراگر و مخاطب در زمان و مکان واقعی‌ و بدین ترتیب اثری است پیشی گیرنده از خالق خود.
در"سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز" هنرمندانی از حوزه‌هایی‌ چون تئاتر، سینما، موسیقی‌ و تجسمی در سی‌ روز متوالی به اجرای "اجرا" می پردازند.

هیچ نظری موجود نیست: