۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

پرفورمنس کتایون فیض مرندی، "پرتره"، 7 مردادماه 90

عکس هایی از پرفورمنس کتایون فیض مرندی، "پرتره"


عکس ها از فراز فلاحی

پرفورمنس سمانه زندی نژاد، "احساس كسي را دارم كه در حال مرگ است، لطفا مرا به خاطر اين كارم ببخش اصلا عمدي نبود"، 6 مرداد 90

عکس هایی از پرفورمنس سمانه زندی نژاد، "احساس كسي را دارم كه در حال مرگ است، لطفا مرا به خاطر اين كارم ببخش اصلا عمدي نبود"

عکس ها از فراز فلاحی

پرفورمنس شهرام مکری، "...به همین مناسبت مراسم جشن وپایکوبی..."، 5 مردادماه 90

عکس هایی از پرفورمنس شهرام مکری، "...به همین مناسبت مراسم جشن وپایکوبی..."

عکس ها از فراز فلاحی

پرفورمنس یاسر خاسب، "روح را بدون واسطه ببین"، 4 مردادماه 90

عکس هایی از پرفورمنس یاسر خاسب، "روح را بدون واسطه ببین"عکس ها از فراز فلاحی

پرفورمنس آزاده شاهمیری، "هرطور که بخواهی"، 3 مرداد 90

عکس هایی از پرفورمنس آزاده شاهمیری، "هرطور که بخواهی"
عکس ها از فراز فلاحی