۱۳۹۰ مهر ۱۴, پنجشنبه

"بی صدا" در نگارخانه ایست - "THE MUTE"


"بی صدا
"


در نگارخانه ایست

حامد سلطان نژاد و رسول اشتری
ویدئو                  فتو

افتتاحیه
: جمعه 15مهرماه 1390 از ساعت 17 تا 21
نمایشگاه تا چهارشنبه 20 مهرماه از ساعت 16 تا 19 ادامه دارد


"THE MUTE"
 Hamed Soltannejad & Rasoul Ashtari

Video                       Photo


Opening: Friday, 7 October 2011
17-21 pm

Exhibition will be continued until Wednesday, 12 October 2011
16-19 pm
هیچ نظری موجود نیست: