۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

متن بروشور نمایش نقاشی های رضا معتمدی


من سالهای تولد خود را گم کرده ام
و هیچ نمیدانم، دیروز بود که کنده شدم از ستاره ها
یا صدهزار سال پیش از این.
از کودکی شیفته بازی رنگ و نور رنگین کمان در آسمان آفتابی بعد از باران بوده ام. شیفته ی ازدحام شکفتن و فرو ریختن در بهار و پاییز و همین شیفتگی موجب شد که بعدها همیشه به آنچه که طبیعت با گشاده دستی در برابرم گسترده با چشم و دل باز نگاه کنم و به زیر و روئی لحظه لحظه ی این همه رنگ و نور و صدا بیاندیشم. آنچه در این نمایشگاه می بینید حاصل نگاه شگفت زده کسی است که تلاش می کند طبیعت را با حس خود هرچند گنگ و خام روایت کند.

                                                                                                                          رضا معتمدی


رضا معتمدی
متولد 1323
فارغ التحصیل حقوق
تخصص حقوق تجارت بین الملل
وکیل دادگستری 1352
ترجمه دهها کتاب و مقاله در زمینه ها حقوقی- اجتماعی و هنری
ترجمه ترانه های کولی، گزیده اشعار فردریکو گارسیا لورکا     1353
ترجمه قصیده مجروح آب،گزیده اشعار فردریکو گارسیا لورکا   1375
ترجمه زندگی فردریکو گارسیا لورکا
چاپ پراکنده اشعار در مجلات هنری و ادبیهیچ نظری موجود نیست: