۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

خانه تکانی، پروژه ای تجسمی برای آخر سال


آخرین نمایش آثار سال 1390 در گالری ایست پروژه خانه‌تکانی است که از تاریخ 19 اسفند‌ماه تا 21 اسفند‌ماه برگزار خواهد شد.خانه تکانی یکی‌ از سنت‌های دیرین ما ایرانی‌ ها است در روزهای پایانی سال که در شکل بیرونی آن شامل رفت‌و‌روب  گوشه و کنار خانه است و نگاهی‌ دوباره به آنچه که  شاید در طول سال به آن‌ها چندان توجهی‌ نکرده¬ایم. نتیجه نهایی هر خانه تکانی میشود پاکیزگی کلی‌ و آرایش و پیرایش جدید هر منزل که این بخش آخر شامل تغییر در چیدمان منزل و کم و زیاد کردن اسباب خانه است به همراه خارج کردن اسباب قدیمی‌ و در غالب مورد جایگزین کردن اسباب جدید.
ما در پروژه خانه‌تکانی روی همین بخش آخر تمرکز خواهیم کرد یعنی‌ پیرایش و آرایش. 
در خانه‌تکانی معمولا به هر گوشه خانه سری می‌زنیم: از عمق کمد‌ها و بالکن‌های انباشته از وسائل تا ژرفای کابینت آشپزخانه و پشت ماشین‌های لباس‌شویی، اما دیوار‌ها با حضور دائمی و نمایان خود در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها غبا‌رروبی میشوند و بس. در حالیکه این دیوار‌ها معمولا حامل آثار بصری هستند که مستقیم یا غیر مستقیم تاثیری به سزا بر زندگی‌ ما دارند.
 در هر خانه ایرانی دست کم یک نمونه بصری شگفت به شکل فرش، قالی، گبه و از این دست وجود دارد. در حالیکه چنین آثاری را بر کف خانه‌های خود داریم جای آن دارد که به دیوار‌های خانه هم گوشه چشمی بیندازیم.
این پروژه فرصتی است برای این گوشه چشم انداختن و توجه دوباره. پس این پروژه منحصر به اهالی تجسمی نیست و همه میتوانند در آن شرکت کنند هر چند که کارگردان اصلی‌ آن شما اهالی تجسمی خواهید بود.

برای اطلاعات بیشتر و شرکت در این پروژه به صفحه خانه تکانی در فیسبوک مراجعه کنید.

هیچ نظری موجود نیست: