۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

"فرایند" نمایشی از آثار چاپ

عکس هایی از "فرایند"، نمایشی از آثار چاپ 
کیوریتور: مژگان قدوسی

هیچ نظری موجود نیست: