۱۳۹۱ آبان ۴, پنجشنبه

عکس هایی از ادیپ شهریار، پروژه ویدئو آرت علیرضا امیرحاجبی و پرفورمنس مهدی صدر و ناز شادمان

ادیپ شهریار، پروژه ویدئو آرت علیرضا امیرحاجبی و پرفورمنس مهدی صدر و ناز شادمان
گشایش: جمعه ۵ آبانماه ۱۳۹۱ 
پروژه تا دوشنبه ۸ آبانماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ ادامه دارد.
شنبه ۶ آبانماه گالری ایست تعطیل است.
عکس ها از نادر یکرنگیان

عکس ها از مهیار صدرعکس ها از لیلا خاتمی

هیچ نظری موجود نیست: