۱۳۹۱ دی ۱۷, یکشنبه

برنامه نمایش آثار ویدئوآرت، روز اول، ۱۷ دی ماه ۱۳۹۱

هنرمندان ایران:

۱۷ تا ۱۸:۳۰

۱- مهدی صدر- تاملاتی بر برکه و سنگ در لوپ و تکرار از روشنی به تاریکی
۲-کوروش عسگری- شهربانو

۱۸:۳۰ تا ۲۰

۳- سارا رحیم زاده- آرامش عمودی
۴-  الهام حاج احمدی

هنرمندان بین المللی:

۱۷ تا ۱۸:۳۰

۱-ایوانا بیسیک- (Ivana Basic- position 6)


۱۸:۳۰ تا ۲۰

۲-آدام برافمن- (Adam Braffman-Wavefroms)


ویدئوهای آغازین:

۱۷ تا ۱۸:۳۰

۱-ویتو آکونچی-  (Vito Acconci- open book -1974) 

۱۸:۳۰ تا ۲۰

۲- استینا و وودی واسولکا- (Steina and Woody Vasulka- Noisefields -1974)

هیچ نظری موجود نیست: