۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

پروژه "فیتینگ روم شماره ۴۰"


پروژه

"فیتینگ روم شماره ۴۰"


آثاری از طراحان لباس سینما و تئاتر ایران

 گشایش جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۱ با ارائه آثار اینتراکتیو
ساعت ۱۷ تا ۲۱
نمایش آثار تا سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۱ ادامه دارد.
ساعت ۱۳ تا ۲۰

مریم آقایی، رعنا امینی، رویا جاویدنیا، مریم درمنی، سارا سمیعی
مهرنوش شاه حسینی، الهام کردا، پریسا گرگین، غزاله معتمد، نگار نعمتی

ارائه آثار اینتراکتیو فقط در روز گشایش خواهد بود.
گالری روزهای شنبه  ۱۲ اسفندماه و شنبه ۱۹ اسفندماه تعطیل است.برنامه گروه ها و زمان بندی:

گروه ۱:

یکشنبه ۱۳ اسفندماه تا سه شنبه ۱۵ اسفندماه

مریم آقایی، سارا سمیعی، مریم درمنی

یکشنبه ساعت ۱۲ تا ۲۰، سایر روزها ۱۳ تا ۲۰


گروه ۲:

چهارشنبه ۱۶ اسفندماه تا جمعه ۱۸ اسفندماه

غزاله معتمد، رویا جاویدنیا، الهام کردا، رعنا امینی

چهارشنبه ساعت ۱۲ تا ۲۰، سایر روزها ۱۳ تا ۲۰

گروه ۳:

یکشنبه ۲۰ اسفندماه تا سه شنبه ۲۲ اسفندماه 

مهرنوش شاه حسینی، نگار نعمتی، پریسا گرگین

یکشنبه ساعت ۱۲ تا ۲۰، سایر روزها ۱۳ تا ۲۰
۱۳۹۱ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

The Land of Silence, Ali Rajabi


It is night and dark. The moon in the sky gazing down on you and the clouds in the limitless godly sky pave their way.
Eyes hooked on and all of a sudden you find yourself in a Land you had never felt. 
It’s Silence that rules here, as if it cries out and draws one in.
Your search has begun. Just then you feel you’re being watched from high above. Rock like KALUTS.
(Sandy Skyscraper formed by wind.)

They have been standing there. Proudly thousands of years, watching the passage of time whose presence one feels deep inside.


You’re obliged to keep silent. 

It’s when your breath and your steps are bothersome to ears. 
You take a pause, your feet are of no help. You sit and watch, and you keep on watching till 
YOU BECOME PART OF THE SILENCE OF THE LAND OF SILENCE.

The collection of The Land of Silence is an exclusive experience to spend a night in autumn with overhead clouds of unique character in Shahdad Desert.

Experience during which these huge and solid rocks turn on and off in an unbelievable way.
Once you look around in horizon you witness one rock standing Alight and the other in the Dark.
Deep thoughts are of no use.  Boundaries between Illusion and Scientific understanding have 
faded away.
PHOTOS OF THIS COLLECTION SERVE AS A WITNESS TO WHAT ONE CAN SEE BUT WHAT ONE CANNOT BRING TO PRINT.

February 2013    

سرزمین سکوت، علی رجبی

طبيعت ، برای آدمی آغوشي گشاده است ، که کهنه نمي شود . و دليل تازه ماندنش ، به نياز مداوم انسان به پناه جستن در آغوشي بي خطر والهام بخش بر ميگردد.  در فرايند طولاني مدرن شدن ، قدم به قدم از شکل اوليه ي وابستگي به طبيعت فاصله گرفتيم . از کوه ها و غارها به برج هاي چهل طبقه اي رسيديم که باز لذت ما تماشاي تصوير کوهي و قله اي از پنجره اش بود. رابطه ي دو سويه ي آدميزاد با طبيعت ، دليلی بر ماندگاری اين  رشته است. گاه خشم و سرکشي اش بر بشر چيره شده و با چشم هاي وحشت زده ، آن را تصوير کرده ايم  و گاهي لذت ثبت يک رنگين کمان بي موقع ، از خوشي سرشارمان کرده است . اينکه گرچه ايمن بودن ، پيشرفته شدن ، و عادت هاي زندگي ماشيني در طول زمان  ، طبيعت را از ما دور کرد ، اما در عين حال اين دوري ، تصويري واضح تر از آنچه به شدت بدان نيازمنديم پيش رويمان نهاد . طبيعت ، تاريخ جاندار ماست ، گرچه گاهي ، با تمام توان برای نابودی اش تلاش ميکنيم ، ولی همواره همراه ما خواهد بود .از نظر من این مجموعه حاصل دلتنگی انسان معاصر به آن اندیشه و احساسی است که در عکس ها جریان دارد.

دی ماه ۱۳۹۱