۱۳۹۱ اسفند ۲۸, دوشنبه

عکس هایی از "هفت سین"، ‎پرفورمنس، چیدمان و ویدئوآرت از ‎شیرین عابدینی راد

هفت سین
‎پرفورمنس، چیدمان و ویدئوآرت 

‎شیرین عابدینی راد

‎یکشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۱
 ساعت ۱۸ تا ۲۱

هیچ نظری موجود نیست: