۱۳۹۲ اردیبهشت ۶, جمعه

فستیوال بین المللی ویدئو آرت ۱۰۰x۱۰۰=۹۰۰ (صد ویدئو آرتیست برای روایت یک قرن)

بزرگداشت ۵۰ سالگی ویدئوآرت
 در پروژه بین المللی

۱۰۰x۱۰۰=۹۰۰
(صد ویدئو آرتیست یک قرن را روایت می کنند)
 
جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تا سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
 
کیوریتورها: شادی افشار و امیر راد

اطلاعات بیشتر به زودی در وبسایت جدید گالری ایست.

وبسایت رسمی پروژه:
 

لینک اسامی هنرمندان:

 لینک اسامی همراهان این پروژه در سراسر جهان:
http://9hundred.org/partners.php
 
لینک اسامی کیوریتورهای این پروژه:
http://9hundred.org/curators.php

این پروژه تحت حمایت فستیوال مگمارت برگزار می شود.

An International Project
 to Celebrate 50th Anniversary of Videoart

The project 
100x100=900 
(100 videoartists to tell a century)


 Friday, 3 May 2013- Tuesday, 14 May 2013

Curators: Shadi Afshar & Amir Rad

More information will be on our new website.
Official website:  

Artists:

Partners:

Curators:

The project is under the patronage of the Magmart festival.

 
 

هیچ نظری موجود نیست: