۱۳۹۲ تیر ۲, یکشنبه

بازگردانی، پرفورمنسی از سمیرا داورفرا و مریم طبیبی

بازگردانی

پرفورمنسی  از  سمیرا داورفرا  و  مریم طبیبی

گشایش: جمعه ۷ تیرماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۸ تا ۲۱
سایر اجرا ها: ۹ و ۱۰ تیرماه ۱۳۹۲ ساعت ۱۸ تا ۲۰

شنبه ها گالری تعطیل است.

Reflection

A performance by Samira Davarfara & Maryam Tabibi

Opening: Friday,28 June 2013, 18-21 PM
30 June- 1 July 2013, 18-20 PM

The gallery will be closed on Saturday.