۱۳۹۲ مهر ۳, چهارشنبه

مقدمه ای بر سومین فستیوال سی پرفورمنس،....، امیر راد


سومین دوره فستیوال سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز در حالی آغاز می شود که طی همین مدت کوتاه سه ساله جای خود را در میان رویدادهای مهم هنری ایران و منطقه باز کرده است و همراهان و مخاطبان خود را یافته است. امری که مسئولیت برگزارکنندگان آن را دو چندان می کند. در این فستیوال کوشیده ایم تا در جهت اهداف بلند مدت فستیوال چند گام دیگر برداریم و به استانداردهای جدیدی در زمینه برگزاری فستیوال های تجسمی دست یابیم.
هنرمندان فستیوال سوم از میان همراهان دو فستیوال گذشته و هنرمندان فعال در عرصه پرفورمنس آرت برگزیده شده اند. بی شک این گزینش با توجه به محدودیت تعداد هنرمندان، دربرگیرنده تمام فعالان نیست ولی کوشش شده است تا طیف متنوعی از نگاه ها در کنار یکدیگر قرار گیرند. همچنین در ادامه اهداف آموزشی فستیوال کارگاه هایی نیز در طول فستیوال برگزار می گردد که نتیجه عملی آن در همین دوره و درغالب پرفورمنسی گروهی عرضه خواهد شد بدین ترتیب فرصتی برای هنرجویان نوپا فراهم خواهد آمد تا در این فستیوال آثار خود را عرضه نمایند. 
تمرکز تئوریک فستیوال سوم بر عنصر مکان واقعی، نقش آن و رابطه آن با دیگر عناصر پرفورمنس آرت است. هنرمندان این دوره همچون گذشته در تم، موضوع و شکل اثر خود آزاد بوده اند هرچند برخی از آنان توجه به عنصر مکان را در ارائه اثر خود مدنظر قرار داده اند. سومین دوره فستیوال سی پرفورمنس، سی هنرمند، سی روز در دو مکان مجزا (گالری ایست و هتل آپارتمان طوبی) اجرا می شود تا از سویی بخش تئوریک مجموعه  تقویت شود و از سوی دیگر چهارچوب اجرای پرفورمنس آرت در گالری ها دگرگون گردد.

امیر راد


The third festival of 30 performances, 30 Artists, 30 Days launches while it is established among other important artistic events in Iran and the Middle East in this 3-year period.
This would brings more responsibility for the directors of the festival. We have tried to reach new standards in holding artistic festivals towards our goals. Artists of the third festival are invited from our two last festivals and other active artists in the field of performance art. Based on the limitation of numbers of the artists of the festival, the list of the artists is not the most comprehensive one but we have intended to put all of the existent visions on the venue. There will be many performance art workshops based on the educational purposes of the festival which their result will become a group performance art. This could be an opportunity for fresh talents to make an experience in the field. The theoretic focus of the third festival is based on the real place/space, its role and its relation with other elements of performance art. Traditionally, there are no restrictions on artists’ subject, theme and form  of work. However, some of them developed  their works on the theoretic intention of the festival. The third festival of 30 performances, 30 Artists, 30 Days will be held at two separated places (the East Art Gallery & the Tooba Hotel). This  on one-hand supports our theoretic focus and on the other hand reconstructs the limited frames of performing at galleries.

Amir Radهیچ نظری موجود نیست: