۱۳۹۲ آبان ۲۰, دوشنبه

اَشَه بانو، نمایش آثار ویدئوآرت و نقاشی


اَشَه بانو
 
نمایش آثار ویدئوآرت و نقاشی

گشایش: جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۲، ساعت ۱۷ تا ۲۱
نمایش آثار تا ۳۰ آبان ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ ادامه دارد.

آرزو زیبایی، سارا جمالی رئوفی، هدی کدخدا، نازلی عطائیه، نسترن نبوی، پردیس مسیح پور


Ashah Banoo

A Video art & Painting Exhibition

Opening: Friday, 15 November 2013, 5 pm- 9 pm
The exhibition will be continued till Wednesday, 21 November 2013, 5 pm- 8 pm
 
Arezou Zibaei, Sara Jamali Raoufi, Hoda Kadkhoda, Nazli Ataeeyeh, Nastaran Nabavi, Pardis Masihpour


هیچ نظری موجود نیست: