۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

طبیعت من، نمایش آثار نقاشی شهپر رادافشار

طبیعت من

نمایش آثار نقاشی شهپر رادافشار

 
گشایش: جمعه  ۱ آذرماه ۱۳۹۲، ساعت ۱۷ تا ۲۱
نمایش آثار تا پنج شنبه ۷ آذرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ ادامه دارد.

گالری روز شنبه تعطیل است.
My Nature

A painting exhibition by Shahpar Radafshar


Opening: Friday, 22 November 2013, 5 pm- 9 pm
The exhibition will be continued till Thursday, 28 November 2013

 5 pm- 8 pm 

The gallery will be closed on Saturday.

هیچ نظری موجود نیست: