۱۳۹۲ آذر ۴, دوشنبه

نمایش آثار نقاشی شبنم متقی

نمایش آثار نقاشی

شبنم متقی

گشایش: جمعه  ۸ آذرماه ۱۳۹۲، ساعت ۱۷ تا ۲۱
نمایش آثار تا پنج شنبه ۱۴ آذرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ ادامه دارد.

گالری روز شنبه تعطیل است.
A painting exhibition by

Shabnam Mottaghi

Opening: Friday, 29 November 2013, 5 pm- 9 pm
The exhibition will be continued till ُThursday, 5 December 2013
5 pm- 8 pm

The gallery will be closed on Saturday.
 


هیچ نظری موجود نیست: