۱۳۹۲ آذر ۱۱, دوشنبه

"کاواکی"، نمایش آثار نقاشی بیتا فرجی

"کاواکی"

نمایش آثار نقاشی
 
بیتا فرجی

گشایش: جمعه  ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲، ساعت ۱۷ تا ۲۱
نمایش آثار تا پنج شنبه ۲۱ آذرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ ادامه دارد.

گالری روز شنبه تعطیل است.


"Emptiness"
A painting exhibition by

‌Bita Faraji

Opening: Friday, 6 December 2013, 5 pm- 9 pm
The exhibition will be continued till ُThursday, 12 December 2013
5 pm- 8 pm

The gallery will be closed on Saturday.
 

هیچ نظری موجود نیست: