۱۳۹۲ دی ۴, چهارشنبه

معرفی کتاب آغاز بی پایان هنر به همراه با نمایش آثاری از علیرضا امیرحاجبی


معرفی کتاب آغاز بی پایان هنر
به کوشش و ترجمه ی علیرضا امیرحاجبی

همراه با نمایش آثاری از علیرضا امیرحاجبی

جمعه ۶ دی ماه ۱۳۹۲، ساعت ۱۸ تا ۲۰


هیچ نظری موجود نیست: