۱۳۹۲ آذر ۱۸, دوشنبه

نمایش آثار نقاشی نگار آتش افروزنمایش آثار نقاشی

نگار آتش افروز


گشایش: جمعه  ۲۲ آذرماه ۱۳۹۲، ساعت ۱۷ تا ۲۱
نمایش آثار تا پنج شنبه ۲۸ آذرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ ادامه دارد.

گالری روز شنبه تعطیل است.
A painting exhibition by

‌Negar Atashafrooz

Opening: Friday, 13 December 2013, 5 pm- 9 pm
The exhibition will be continued till ُThursday, 19 December 2013
5 pm- 8 pm

The gallery will be closed on Saturday.


هیچ نظری موجود نیست: