۱۳۹۳ آبان ۲۷, سه‌شنبه

قوس اشراق، نشست پژوهشی و معرفی سه پروژه مفهومی در استان یزد، علیرضا امیرحاجبی

قوس اشراق
نشست پژوهشی و معرفی سه پروژه مفهومی در استان یزد

علیرضا امیرحاجبی


چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
ساعت ۱۸ الی ۲۰


Arc of Illumination
Research session on three installations in Yazd


Alireza Amirhajebi

  Wednesday, 19 November 2014, 6-8 pmهیچ نظری موجود نیست: