۱۳۹۳ آذر ۳, دوشنبه

پرفورمنس آرت "حقیقت : مصیبت و آئین"، کاری از کیارش انوری و صدف فروغی

پرفورمنس آرت حقیقت : مصیبت و آئین
کاری از کیارش انوری و صدف فروغی
تهیه کننده : مجید برزگر
صحنه : فرشته ثابت کسائی


 پنجم، ششم و هفتم آذرماه

(شروع چهارشنبه ۵ آذرماه)


ساعت : ۱۸/۳۰ الی ۱۹/۱۵


Performance Art

Truth : Ordeal And Ritual

A Work By Kiarash Anvari & Sadaf Foroughi

Producer : Majid Barzegar
Scene Designer : Fereshteh Sabet Kasaei

26, 27 & 28 November 2015
6:30 To 7:15 pm

هیچ نظری موجود نیست: