۱۳۹۳ آذر ۱۲, چهارشنبه

"دو تصویر"، نمایش آثار نقاشی و ویدئو آرت ترانه خسروشاهی

دو تصویر
نمایش آثار نقاشی و ویدئو آرت
ترانه خسروشاهی


گشایش: جمعه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۳، ساعت ۱۷ تا ۲۱

نمایش آثار تا پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۳ ادامه دارد

ساعت بازدید: ۱۶ تا ۱۹

شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۳ گالری تعطیل است
Two Images

Painting & Video art Exhibition
by

Taraneh Khosrowshahi

Friday, 5 December 2014 5-9 pm

The Exhibition will be continued until 11 December 2014 Daily visiting hours: 4-7 pm


هیچ نظری موجود نیست: